Natureplus is het kwaliteitslabel voor ecologische bouwproducten en het belangrijkste beoordelingsinstrument in Europa. 

Het label natureplus hanteert zeer strenge normen en uitsluitingscriteria op vlak van milieu en gezondheid. Het is gebaseerd op de visie van de bio-ecologische bouwwereld in Europa. Natureplus werkt met meetbare eenheden, duidelijke normen en grenswaarden die het toetst met berekeningen en testen door gerenommeerde instituten in Duitsland en Oostenrijk.

Het aandeel nagroeibare en/of minerale grondstoffen moet in een natureplus gelabeld bouwproduct minstens 85 procent van de materiaalinhoud bedragen. De gebruikte grondstoffen moeten in voldoende mate op aarde aanwezig zijn, en dus niet op korte termijn uitputbaar. Natureplus verbiedt stoffen die het milieu en de gezondheid belasten. De emissies bij productie en gebruik moeten gering zijn. Bij de aanmaak van het materiaal moet het energieverbruik beperkt zijn. De verpakking moet ecologisch geoptimaliseerd zijn.

VIBE vzw (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen) rangschikt de producten met het naturepluslabel zonder meer als de ‘bio-ecologisch meest verantwoorde bouwmaterialen’.