Volgens recente berichtgeving in de media zou de Europese Commissie land- en tuinbouwers in de toekomst verplichten standaard zaadgoed te gebruiken.

De Europese Commissie dient in de week van 6 mei een “zadenvoorstel” in bij het Parlement en de Raad van Ministers. Het gaat om een nieuwe wetgeving omtrent de productie en handel in zaden van planten en/of landbouwgewassen.

Gezien de reputatie van mondiale producenten van voedsel en genetisch gemanipuleerde gewassen (GGO’s) – én hun lobbygroepen – lijkt hierin een nieuwe stap verscholen naar het monopoliseren van de wereldwijde voedselproductie.

Zo zou onder meer de teelt, door private tuiniers, van zelfgekweekte, zeldzame of oude variëteiten, waarvoor regularisering onbetaalbaar zou zijn, strafbaar worden.

In Radio 1′s Nieuwe Feiten nuanceert Bart Staes, europarlementslid voor Groen, de berichtgeving en plaatst ze in context. Bart Staes in een persbericht op groen.be : “Dit soort van voornemens van de Europese Commissie zouden ronduit absurd zijn en zouden onder geen enkel beding goedgekeurd kunnen worden. Maar volgens een draft versie die ik heb gezien kloppen bovenstaande beweringen niet. Er staat bijvoorbeeld expliciet dat ruilhandel buiten de regulering valt, en dat er uitzonderingen moeten komen voor lokale en kleinschalige producenten.”

Burgers en politici hebben werk voor de boeg. Bart Staes : “Wat cruciaal is, is dat burgers en maatschappelijke organisaties zich informeren en veel meer druk uitoefenen op politici en zich verzetten tegen het monopoliseren van de mondiale voedselproductie door enkele multinationals en lobbygroepen, tegen het steeds verder privatiseren van zaaigoed, de machtsconcentratie in die cruciale handel en de steeds verdere uitbreiding van een grootschalige landbouw van monoculturen, die op termijn ongezond is voor landbouwgrond, biodiversiteit en voor de mens.”.

De marktlogica viert ook hier hoogtij en roept eens te meer op tot verhoogd bewustzijn, vergrote weerbaarheid en collectieve actie. Een groeiend aantal initiatieven ijvert voor betrokkenheid van de burger in de voedselketen en lokale voedselvoorziening door onder meer stadslandbouw en stadstuinieren. Lees in dit verband ook :

  • To farm or not to farm in the city en de initiatieven van het Gentse StuJardin
  • Kortrijk kiest voor teelt van eigen bodem
  • Duurzame landbouw zonder GGO’s op website van Greenpeace.