Deze maand moeten alle gloeilampen van 75 W of hoger plaats ruimen voor energiezuinigere spaarlampen. Er schort echter nog heel wat aan de kwaliteit van de spaarlampn, stelt Test-Aankoop. 

Er zijn verschillende alternatieven mogelijk. Fluocompactlampen (FCL, meestal gewoon als ‘spaarlamp’ aangeduid) kunnen tot 80 % elektriciteit besparen. Ze leveren op lange termijn aanzienlijke besparingen op, maar hun ontstekingssnelheid is nog vaak een probleem. Daarom verleent Test-Aankoop aan geen enkele FCL de titel Beste Koop.

Vanuit kwaliteitsoogpunt lijken halogeenlampen een beter alternatief. Hun ontstekingssnelheid is schitterend, zelfs op lage temperatuur. De afwezigheid van kwik is een ander positief punt. Daarnaast is een halogeenlamp minder gevoelig voor het veelvuldig aan- en uitschakelen. Vanuit milieuoogpunt bekeken, scoren halogeenlampen dan weer minder goed. Hun levensduur is  aanzienlijk lager dan die van een FCL. Ze verbruiken slechts 13 tot 15% minder elektriciteit dan de klassieke gloeilamp. Sommige halogeenlampen met groot verbruik kunnen tot 45 % energiebesparing opleveren, maar deze zijn nog zeldzaam op de markt.

Test-Aankoop vraagt dat de fabrikanten dringend de gebreken aan de spaarlampen zouden verhelpen. De overheid moet de beste producten aanmoedigen door de normen strenger te maken, toe te zien op een degelijke etikettering en te voorzien in maatregelen voor het verwijderen van afvalstoffen als kwik.