Op Batibouw, begin maart, verbond de Belgische houtsector zich ertoe om meer te werken met hout uit duurzaam beheerde bossen. Tegen 2018 moet een derde van alle hout in de sector een FSC-label hebben.

In 2008 was het aandeel duurzaam hout in de Belgische houtsector nog maar 15 procent. Tegen 2012 wil men 23 procent halen en tegen 2018 zou 35 procent van alle hout een FSC-label (Forest Stewardship Council) moeten dragen. Bij het akkoord met minister van Klimaat en Energie Paul Magnette (PS) zijn alle federaties uit de houtketen vertegenwoordigd: bosuitbating, zagerijen, import en export, bouw, verwerking en handel. Alleen de papierindustrie onderschrijft de gestelde ambitie nog niet. Het akkoord bevat ondermeer een driejaarlijkse monitoring, een informatiecampagne bij het grote publiek en opleidingen voor de werknemers in de sector.

Men wil ook de binnenlandse houtproductie verduurzamen. Momenteel is 10 productie van de Vlaamse houtproductie FSC-gelabeld. Dankzij dit sectorakkoord en de stijgende vraag naar duurzaam hout op de markt zal dit aandeel toenemen. Ook in Wallonië liggen heel wat kansen voor een snelle opstap naar FSC-certificering. Daar bestaat tot op heden geen FSC-gelabelde productie. Wel is ongeveer 280.000 ha PEFC–gecertificeerd (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).

Een positief signaal van de sector. Maar om het enigszins in perspectief te plaatsen: in 2008 was op de houtmarkt in Nederland reeds 33,8 procent FSC-gelabeld, en in Groot-Brittannië  zelfs 83,6 procent!