Met de conferentie ‘Elektrische mobiliteit 2020′ (14 september in Brussel) zwengelt Bond Beter Leefmilieu het maatschappelijk debat aan rond de kansen en bedreigingen voor elektrische mobiliteit in Vlaanderen.

Zowel de Vlaamse minister-president Kris Peeters als vice-minister-president Ingrid Lieten zullen op de conferentie het woord nemen. Volgens Bond Beter Leefmilieu (BBL), dat de conferentie organiseert in samenwerking met ARGUS, het milieupunt van KBC en Cera, toont hun deelname aan welk groot belang elektrische mobiliteit voor Vlaanderen kan en zal hebben. Heel wat sprekers uit de academische wereld en het bedrijfsleven geven aan dat elektrische mobiliteit de kans biedt om doorbraken te creëren op ecologisch, sociaal en economisch gebied. De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Europese Commissie plaatst het debat ook in een Europees perspectief.

De conferentie zal vier thema’s uitdiepen: mobiliteit in de toekomst, technologische uitdagingen, energie en industriële ontwikkeling.